نگاه الهی – Divine look

  • مجموعه کارهای نگاه الهی:
  • حاشیه کار با پارچه مخمل به رنگ زرشکی کار شده.
  • اجرای نقاشی بوسیله رنگ روغن روی چوب و همچنین بوسیله رنگ طلایی اکرولیک کار شده است.
  • اندازه اصلی 59 * 69 سانتی متر میباشد.
  • Collection of Divine Look-
  • Worked on the margin of work with velvet cloth-
  • Painting is done by oil paint and also golden acrylic paint-
  • The original size is 59 x 69 cm-